Image

การตรวจคุณภาพชิ้นส่วนยางและยางรถยนต์

อุตสาหกรรมยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ของประเทศไทย มีการส่งออกไปทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ยางของประเทศไทยสามารถนำไปใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ อุตสาหกรรมทำชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทต่างๆ นำไปเป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมการแพร่ถุงมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ การตรวจสอบยางเป็นงานที่ยาก ลักษณะโดยธรรมชาติของยางเป็นวัสดุที่มีรูปร่างไม่แน่นอนมีการดูดกลืนแสงที่สูง การควบคุมคุณภาพของยางจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยสูง

3D Gocator Smart Sensor for Rubber and Tire Inspection

Tire Building : ขั้นตอนการขึ้นรูปยาง

3D Smart Sensor สามารถช่วยให้การวัดขนาดของแผ่นยางที่ออกมาจากเครื่อง Extrusions ทำได้ง่าย สามารถวัดขนาดและหาตำแหน่งต่างๆ ของแผ่น sheet, strips & extrusions gaps, overlaps, dog ears, and folded material ที่ความละเอียดสูง

Image

Finished Tire : การตรวจสอบยางขั้นตอนสุดท้าย

การค่าของขนาดของยางด้านข้าง การดูการร่องรอยตำหนิต่างๆ การอ่านค่า LRO และ RRO การอ่าน OCR ของ DOT Code

Image

Sheet, Extrusion & Strip Applications

การอัดขึ้นรูปยาง Rubber Extrusion

การวัดรูปแบบร่องของยางล้อ, รูปทรงเรขาคณิต, และตำแหน่งที่ตั้งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากในการผลิตยางที่
ความเร็วสูง งานวัดการอัดขึ้นรูปนั้นมีความซับซ้อนด้วยการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บ่อยครั้ง ซึ่งหมายความว่าต้องใช้การสแกนแบบอินไลน์และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ให้ความเร็วในการสแกนสูงและความยืดหยุ่นในการวัด จำเป็นเพื่อให้ได้ยางรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุดและลดเศษวัสดุ

Layer Control

Gocator 3D Smart sensor สแกนหาความกว้างและทับซ้อนกัน หาตำแหน่งขององค์ประกอบที่สำคัญ เช่น 
Gum Rubber Strips และชั้นแผ่นยางแบนที่ใช้ในการขึ้นรูปยาง เพื่อที่จะได้การวัดชั้นของยาง Gocator
Scan แสง laser ไปบนยางที่ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำหรับหรับแนวทางและการวางตำแหน่งเพิ่มเติมของ
ชั้นของวัสดุยาง การสแกนขอบที่ยื่นออกมานี้ต้องใช้ Gocator การวัดความลึก 3D

Image

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

การอ่าน DOT CODE

การอ่านตัวหนังสือข้างยางรถยนต์ โดยใช้ 3D Smart Sensor สามารถทำให้การอ่านตัวหนังสือทำได้ง่ายๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ระบบกล้อง 2D vision เนื่องจากความคมชัดของตัวหนังสือด้านข้างยางรถยนต์มีความคมชัดต่ำ ทำให้ไม่สามารถใช้ระบบแสงของ 2D Vision ในการหนังสือได้

การใช้ 3D Vision โดยการแยกจากความสูงของตัวหนังสือ จากนั้นแปลงความสูงเป็นภาพแบบ 2D จะได้ภาพ 2D ที่มีความคมชัดสูง เราสามารถใช้โปรแกรม Image Processing ในการอ่าน OCR ต่อได้ง่าย

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

ข้อดีของการใช้ 3D Gocator Smart Sensor ในการตรวจสอบยางรถยนต์

  • สามารถใช้งานกับวัตถุที่มีความเข้มต่ำ ตรวจสอบสีดำบนสีดำได้
  • สามารถวัดปริมาตรได้ วัดรูปร่างและตำแหน่งให้กับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
  • แสงภายนอกไม่มีผลกระทบต่อระบบ ให้การตรวจจับมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
  • มีระบบ Buddy สามารถต่อเซ็นเซอร์หลายตัวสำหรับ FOV ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นหรือการอัดขึ้นรูปด้วยความละเอียดที่สูงขึ้น
  • ค่าการวัดจะถูกสื่อสารผ่านเครือข่ายโดยใช้ Gigabit Ethernet
  • Gocator ขยายขีดความสามารถในการตรวจสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพที่ดีกว่า
  • ระบบการแก้ปัญหาต้นทุนต่ำ ให้ประสิทธิภาพการตรวจสอบสูง คุ้มค่าการลงทุน