การตรวจสอบผิวชิ้นงานด้วยฟังก์ชั่น 3d surface blob

Image

การตรวจจับข้อบกพร่องของพื้นผิวแบบอินไลน์บนชิ้นส่วนที่ผลิต เป็นหนึ่งในงานตรวจสอบด้วยเครื่องจักรที่พบบ่อยในปัจจุบัน ในแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามักอาศัยการวิเคราะห์แบบ 2D Blob โดยระบบจะทำการแยกสิ่งที่ผิดปกติออกจากพื้นหลัง

การตรวจด้วย 2D Blob analysis

ในการแยก 2 มิติ เราสามารถแยกภาพเบื้องหน้าออกจากพื้นหลังได้ก็ต่อเมื่อความเข้มของ defect มีมากพอ แต่จะไม่สามารถระบุ blobs ตามรูปร่างได้ เช่น รอยบุบหรือรอยกระแทกที่พื้นผิวของชิ้นส่วนที่มีสีดำ หรือ blobs ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ

เพื่อรับมือกับความท้าทายในการตรวจสอบนี้ ดำเนินการแบ่งส่วน blob ของพื้นผิวด้วยวิธี 3 มิติ ด้วยเครื่องมือวัดเฉพาะใน Gocator ที่เรียกว่าเครื่องมือ Surface Blob

Image

การตรวจสอบผิวชิ้นงานที่มีสีดำจะทำได้ยากด้วยระบบ 2D vision system เนื่องจากระบบใช้ความสว่าง 0-255 level ในการแยกความแตกต่าง ไม่มีข้อมูลความสูงที่ใช้ในการประกอบการประมวลผล

Image

The Smart 3D Solution - Surface Blob Tool

Surface Blob tool สามารถทำได้มากกว่า 2D โดยสามารถดึงข้อมูลจากภาพ 3 มิติ (3D height map) เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลความสูงจากผิวชิ้นงาน แหล่งข้อมูลความเรียบของผิวชิ้นงาน ใช้เป็นระนาบอ้างอิง สามารถทำให้เราแก้ปัญหาตรวจสอบผิวชิ้นงานที่มีความแปรปรวนได้สูง การตั้งค่า Threshold ค่าเดียวจะไม่สามารถแยกแยะส่วนที่ต้องการได้แม่นยำ

ด้วยการตั้งค่าระนาบอ้างอิงและใช้เครื่องมือ Surface Blob ตอนนี้เราสามารถทำการวิเคราะห์ 3D Blob เพื่อระบุรอยบุบตื้นในชิ้นงานตัวอย่างที่ตรวจไม่พบด้วยความเข้ม 2D

Image

นอกเหนือจากการวิเคราะห์แบบ 2D blob ทั่วไปแล้ว เครื่องมือ Surface Blob ยังช่วยให้คุณสามารถแยก blobs จากข้อมูลแผนที่ความสูง 3 มิติ เพื่อระบุคุณสมบัติตามรูปร่าง และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและการควบคุมที่ดีขึ้นในกระบวนการวัดและการตรวจสอบของคุณ สามารถระบุคุณสมบัติที่รอยตื้นหรือนูนขึ้นเมื่อเทียบกับระนาบอ้างอิงหรือพื้นผิวที่เอียงได้