ระบบแมชชีนวิชั่น (Machine Vision) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, 3D วิชั่น (3D Vision), กล้องสำหรับหุ่นยนต์ (VGR), ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Deep learning) สำหรับกล้องตรวจจับอัตโนมัติ

Image

ตรวจสอบว่ามีหรือไม่มี, ตรวจสอบสิ่งปลอมปน, สิ่งผิดปกติ ตรวจสอบความแตกต่างของสี ตรวจสอบรูปร่าง การแยกรุ่นต่างๆ การอ่านตัวอักษร ตัวหนังสือ 2D code QR code Matrix Code

Image

กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นให้ Robot บอกตำแหน่งให้ Robot หยิบชิ้นงาน, ทำงานร่วมกับ Robot ในการตรวจสอบ ชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน นำ Robot ในงานเชื่อมชิ้นงาน

Image

ใช้ 3D Smart sensor ในการวัดขนาดชิ้นงาน สามารถวัดได้ในแนวแกน XYZ ปริมาณชิ้นช่วยให้การตรวจสอบแม่นยำมาก สามารถวัดงานที่มีสีดำหรือรูปร่างไม่แน่นอนได้ดี

Image

Deep learning Software สำหรับการตรวจสอบที่ละเอียด งานที่ต้องใช้คนที่มีประสบการณ์ตรวจ ช่วยให้การตรวจสอบที่ทดแทนคนทำได้แม่นยำขี้น

Gocator All-In-One 3D Smart Sensors are trusted worldwide for automated inline inspection.

Gocator รวมการสแกน 3 มิติ การวัดและการควบคุมไว้ในอุปกรณ์เดียวโดยไม่ต้องใช้พีซีหรือคอนโทรลเลอร์ภายนอก การออกแบบที่มีประสิทธิภาพนี้จับคู่กับฟังก์ชันการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้ Gocator ง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบตรวจสอบที่มีอยู่ - ลดต้นทุนของระบบและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และปริมาณงานให้สูงสุด

เพิ่มความสามารถของระบบ 3D Robot Vision สำหรับงาน automation

Gocator 3D Smart Sensor ได้เพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษที่ทำให้ Line Profiler สามารถเชื่อมต่อกับ Universal Robot (UR) Cobot และ 3D Line Profiler สามารถทำงานคู่กัน เพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสุดสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานในงานดังต่อไปนี้

  • การวัดขนาดและการตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ยาวอย่างเช่น เคเบิล ท่อ หรือ conduit ต่างๆ ลักษณะงานที่ต้องการ FOV ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วย Gocator 3D Snapshot Sensor อย่างเช่น งาน Bin Picking เหมาะสำหรับการใช้งานเป็น Vision Robot Guide
  • สร้างความยืดหยุ่นในการตรวจสอบคุณภาพ งานหยิบจับชิ้นงานต่างๆ
Image

ทำไมเราต้องใช้ 3D Vision

ในงานตรวจสอบชิ้นงานและ 3D Vision
มีความแตกต่างอย่างไรกับ 2D Vision

Image

Lens Selection for Machine Vision

เทคนิคในการเลือก lens ให้เหมาะสมกับขนาด sensor ของกล้อง สามารถตรวจจับวัตถุได้ตาม FOV ที่ต้องการและติดตั้งได้ในพื้นที่จริง