100% Inline quality control with machine vision

เราช่วยปรับปรุงการตรวจสอบสินค้าในสายการผลิต (Inline inspection) ด้วยระบบกล้อง machine vision ช่วยลดของเสีย ลดการใช้แรงงานคน ประหยัดต้นทุน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของท่าน เราให้บริการครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

Solution Highlights

Robot Vision System

กล้อง Machine Vision ช่วยในการทำงานของหุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเปรียบเสมือนเป็นตาของหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์ทำงานที่ซับซ้อน เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนสายการผลิต ลดเวลาในการติดตั้ง ช่วยลดต้นทุน ลดแรงงานคน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ประยุกต์ในงาน Depalletizing and Palletizing, Machine Tending, Piece Picking, Bin Picking and Assembly, Locating, and Gluing

Image

AI OCR Deep Learning
สำหรับการอ่านวันเดือนปีหมดอายุของบรรจุภัณฑ์อาหาร

ระบบการตรวจสอบตัวเลขวันที่ในการผลิต วันที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ระบบการตรวจสอบด้วย OCR พื้นฐาน เราจะพบกับปัญหาที่ว่าตัวหนังสือมีคุณภาพการพิมพ์ที่ไม่สม่ำเสมอ พื้นผิวของบรรจุภัณฑ์อาหารมักจะมีการสะท้อนแสงที่มาก หรือมีฉากหลังที่เป็นภาพพิมพ์ที่มีสีหลากหลายทำให้ contrast ของตัวอักษรที่เราต้องการตรวจสอบจะมีความคมชัดไม่มาก ทำให้การอ่านตัวอักษรต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด ระบบ OCR Deep Learning สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ที่ประสิทธิภาพมากขึ้น

Rubber and Tire Inspection Machine
เครื่องตรวจคุณภาพชิ้นส่วนยางและยางรถยนต์

อุตสาหกรรมยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ของประเทศไทย มีการส่งออกไปทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ยางของประเทศไทยสามารถนำไปใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม การตรวจสอบยางเป็นงานที่ยาก ลักษณะโดยธรรมชาติของยางเป็นวัสดุที่มีรูปร่างไม่แน่นอน มีการดูดกลืนแสงที่สูง การควบคุมคุณภาพของยางจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยสูง เรามีเครื่องตรวจสอบยางรถยนต์คุณภาพสูงให้ท่านได้เลือกใช้

machine vision

Surface Inspection

การตรวจสอบพื้นผิวที่เป็นโลหะมีความมันวาวจะสามารถทำได้ยากด้วยระบบ Lighting แบบพื้นฐานด้วยระบบ Lighting แบบพิเศษสามารถทำให้การตรวจสอบที่เป็นไปไม่ได้สามารถทำได้เราสามารถสร้างภาพที่หลากหลายเพื่อการตรวจสอบด้วยโปรแกรม Ai Deep Learning

News & Events

machine vision

How AI Deep Learning Enhanced Visual Automated Inspection

AI Deep Learning ช่วยให้ท่านตรวจสอบชิ้นงานได้ละเอียดและรวดเร็วขึ้นอย่างไร
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้อง MR222 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

machine vision

ความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 บริษัท เอบิซ เทคโนโลยี จำกัด โดยคุณธนกฤษณ์ จังคพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ ได้ทำการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

9 ขั้นตอนในการออกแบบ ระบบ machine vision ให้ประสบความสำเร็จ

Our Partners and Customers