ระบบตรวจเม็ดยา ในเครื่อง Blister Pack สามารถตรวจ เม็ดยาว่า มีหรือไม่มี เม็ดยา แตกหัก
blister-pack-inspection-01-1.jpg
blister-pack-inspection-08.jpg
blister-pack-inspection-09.jpg
blister-pack-inspection-06-1.jpg
blister-pack-inspection-07.jpg