Image

Gocator รองรับการสร้างข้อมูล 3D สำหรับการวัดและการตรวจสอบการสแกนพื้นผิว 360º หลากหลายมุมมอง ประกอบด้วยการสแกนแบบ “Stitched" จากเซ็นเซอร์หลายตัวที่สามารถใช้สำหรับการวัดกับเครื่องมือพื้นผิวอื่นๆ เช่น การวัดคุณสมบัติต่างๆ บนพื้นผิวของข้อต่อท่อ

ขั้นตอนที่ 1 Perform High Accuracy 6DoF Alignment

Image

โดยใช้ประโยชน์จากการจัดตำแหน่งอิสระหกองศา สามารถสร้างการสแกน 3D Mesh ที่มีความแม่นยำสูงได้จาก Ring multi-sensor layouts  ในการดำเนินการจัดตำแหน่ง อันดับแรกเราตั้งค่าเซ็นเซอร์ 4 ตัว ในรูปแบบ Ring layout และสแกนเป้าหมายการจัดตำแหน่ง ข้อมูลที่จับจากเซ็นเซอร์แต่ละตัวจะแสดงพร้อมกัน

หมายเหตุ :  ข้อดีของกระบวนการนี้คือไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดแนวเซ็นเซอร์เพื่อให้ได้ระนาบเลเซอร์ที่ทับซ้อนกัน การจัดตำแหน่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและใช้เวลามาก การจัดตำแหน่ง DoF 6 ของ Gocator มีความแม่นยำสูง เมื่อได้เพิ่มเครื่องมือ Surface Align Ring เพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงสำหรับ 4-sensor ring layout ที่มีอิสระ 6 องศา ผลลัพธ์จะถูกบันทึกไว้ในไฟล์ XML และรวมถึงการชดเชยสำหรับการหมุนมุม X จากนั้นโหลดไฟล์ XML ในเครื่องมือ Surface Mesh ซึ่งจะ Stitches ข้อมูลการสแกนจาก 4-sensor ring layout ลงใน Single mesh หรือการสแกน 360º

ขั้นตอนที่ 2 สแกนท่อนำไปใช้การแปลงแนวและแยก Mesh Surfaces

Image

สแกนข้อต่อท่อด้วยระบบ Ring layout multi-sensor และใช้การแปลงแนวเดียวกันกับขั้นตอนแรก ผลลัพธ์ 360º Mesh ของข้อต่อท่อที่ปรับให้เข้ากับอิสระ 6 องศา

Image

การใช้การวัดกับคุณสมบัติบนพื้นผิว 360º ของท่อ (รวมถึงรัศมีส่วนตรงของข้อต่อและรัศมีของช่องเปิดด้านล่าง) เพียงแค่ใช้เครื่องมือ Mesh Projection กำหนดมุมระนาบเพื่อแสดงข้อมูลพื้นผิว เครื่องมือนี้สามารถดึงพื้นผิวจำนวนเท่าใดก็ได้จากการสแกน single 360º Mesh อีกทั้งสามารถใช้เป็น Input สำหรับเครื่องมือ Surface ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช้เครื่องมือ Mesh เฉพาะกับข้อมูล Raw Mesh โดยตรง  (การวัดมิติและส่วนเบี่ยงเบน) เช่น เครื่องมือ Mesh Plane และ Mesh Bounding Box

ขั้นตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้การวัดพื้นผิวกับการฉายภาพ 360º Mesh

Image

สามารถใช้การวัดกับคุณสมบัติได้หลายอย่าง ขั้นแรกใช้เครื่องมือ Surface Cylinder กับพื้นผิวด้านบนของข้อต่อท่อโดยใช้ Separate instances สำหรับแต่ละรัศมีที่เราต้องการวัด

Image

เมื่อต้องการวัดคุณลักษณะด้านล่างของข้อต่อท่อ ทำได้โดยการเพิ่มเครื่องมือ Surface Circular Edge เพื่อกำหนดรัศมีภายในของช่องเปิดและการเปลี่ยนทิศทางการค้นหาเป็นด้านใน และยังสามารถเพิ่มเครื่องมือ Surface อื่นๆ ให้กับข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ทำให้สามารถวัดขั้นสูงที่ด้านข้างของวัตถุหรือมุมมองอื่นๆ ที่ต้องการได้