Gocator®
Emulator for Desktop

Image
Image

Software ที่ใช้ในการทดลองการทำงานของระบบ 3D Smart sensor ของ Gocator ช่วยท่านเรียนรู้การใช้งานของระบบ Gocator โดยที่ไม่จำเป็นต้องต่อเซ็นเซอร์มีตัวอย่างรูป 3D Point Cloud ให้ทดลองใช้มากกว่า 40 ตัวอย่าง สามารถ Import 3D Point Cloud ที่ท่านได้สแกนจากเซ็นเซอร์แล้วทำการเขียนโปรแกรมการนั้นดาวน์โหลดลงเซ็นเซอร์ได้อีกที

 

ตัวอย่าง Tool ที่มี ใน Gocator® Emulator for Desktop

POWERFUL BUILT-IN MEASUREMENT TOOLS

มีเครื่องมือในการวัดขนาดแบบ 3 มิติมากมายช่วยให้การตรวจสอบขนาดของชิ้นงานทำได้ง่ายมาก ไม่ว่าชิ้นงานจะมีรูปร่างที่หลากหลายหรือยากต่อการตรวจสอบขนาดไหนก็สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือของ Gocator

Image

PROFILE MEASUREMENT TOOLS

Gocator Profile measurement tool ใช้ในการตรวจจับจุดและตรวจวัดค่าบนจุดบน Cloud Point ของ laser line สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้ทำให้กำหนดระยะของชิ้นงานได้แม่นยำเยอะแยะสินค้า OK และ NG ได้

Image

SURFACE MEASUREMENT TOOLS

Surface measurement tool ของ Gocator ใช้ในการตรวจสอบคุณลักษณะของพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นปริมาตร ความสูงของพื้นผิวที่เราสนใจ ฟังก์ชันในการตรวจวัดปริมาตรของ Gocator สามารถใช้ในการตรวจสอบรูปทั้งรูปหรือบางจุดที่เราต้องการ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องคุณภาพของชิ้นงาน

Image

PART MATCHING AUTOMATICALLY

ด้วยฟังก์ชัน Part Matching ของ Gocator ทำให้เราสามารถตรวจสอบชิ้นงานที่เคลื่อนที่เข้ามาในสายการผลิตของเรา ไม่ว่าชิ้นงานนั้นจะเคลื่อนที่มาในทิศทางแบบไหนระบบของ Gocator จะทำการปรับตำแหน่งของชิ้นงานให้มาอยู่ในตำแหน่งภาพที่พร้อมจะตรวจสอบ ทำให้เราประหยัดเวลาในการพัฒนา Software image processing เพื่อใช้ในการ Alignment ภาพใหม่หรือว่าเราจะต้องทำการจัดทำระบบ mechanical support ในการลำเลียงชิ้นงานเข้ามาในสายการผลิตของเราใหม่

SURFACE GENERATION

มีฟังก์ชันในการสร้างผิว 3D ของวัตถุต่างๆสามารถสร้างผิว 3D ได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการสร้างด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุการเคลื่อนที่ของตัวเลเซอร์หรือว่าใช้วิธีการสแกนแบบวงกลม สามารถที่จะสร้างผิวได้ครบทั้งพื้นผิวของชิ้นงานเลือกได้ว่าจะสแกนผิวที่ความสูงเท่าไหร่และสามารถแยกชิ้นงานเป็นชิ้นชิ้นได้แม้ว่าชิ้นงานจะมาติดๆกัน

PART SECTIONING

ฟังก์ชัน Cross Section ใช้ในการตรวจสอบภาพตัดที่ได้จาก3D surface เราสามารถเลือกจุดที่จะทำการ section ได้อิสระในพื้นผิวของ 3D Surface ที่สร้างจาก Gocator ทำให้เราสามารถใช้ tool ของไลน์โปรไฟล์ในการวัดค่าต่างๆจะผิวของ 3D Surface ได้อย่างอิสระ