Image

VeriSens Application Suite

ซอฟต์แวร์มีภาษาให้เลือก 9 ภาษา กำหนดค่าในสี่ขั้นตอนที่เข้าใจง่าย แม้สำหรับเริ่มต้นการกำหนดค่างานแรกจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ประหยัดเวลา ในซอฟต์แวร์มี Simulator สำหรับทุกอุปกรณ์ ใช้ภาพจากกล้องดิจิตอลหรือสมาร์ทโฟนเป็นแหล่งที่มาของภาพเครื่องจำลองช่วยให้ทดสอบการตรวจสอบแบบออฟไลน์ก่อนซื้อสินค้า ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง

Image

ซอฟต์แวร์สำหรับ image processing เป็นลักษณะของ flowchart สามารถออกแบบโปรแกรมได้อย่างอิสระ รองรับกล้อง 3D ของ LMI Gocator สามารถส่งออกค่าสถิติต่างๆ เพื่อทำเป็นระบบ SQL Server ได้มีฟังก์ชัน cpk ได้ สามารถออกแบบ GUI ได้ตามที่ต้องการ

Image

ซอฟต์แวร์ที่สร้างมาจาก Libery ของ Halcon ซึ่งเป็น Libery ของ image processing Software เบอร์ 1 ของโลก สามารถเพิ่ม Tool ของ Halcon เข้าไปได้ด้วยตัวเอง รองรับกล้อง Industrial Camera ได้หลากหลายยี่ห้อ

Image

AiDitron นำเสนอซอฟต์แวร์ Deep Learning ที่พร้อมใช้งานสำหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรม AiDitron มีโปรแกรมการตรวจสอบตำแหน่ง OCR และการจำแนกประเภท โปรมแกรมการแยกของเสียที่ดูยากๆ โปรแกรมการนับจำนวนที่ซับซ้อน

Image

Gocator®
Emulator for Desktop

Software ที่ใช้ในการทดลองการทำงานของระบบ 3D Smart sensor ของ Gocator ช่วยท่านเรียนรู้การใช้งานของระบบ Gocator โดยที่ไม่จำเป็นต้องต่อเซ็นเซอร์มีตัวอย่างรูป 3D Point Cloud ให้ทดลองใช้มากกว่า 40 ตัวอย่าง สามารถ Import 3D Point Cloud ที่ท่านได้สแกนจากเซ็นเซอร์แล้วทำการเขียนโปรแกรมการนั้นดาวน์โหลดลงเซ็นเซอร์ได้อีกที