Gocator,LMI Gocator

3D SNAPSHOT SENSORS
สำหรับการตรวจสอบคุณภาพและการใช้งานหุ่นยนต์

Gocator snapshot sensors
Gocator แหล่งกำเนิดแสง LED พร้อมเครื่องมือวัด 3 มิติในตัวสำหรับคุณสมบัติวัตถุเฉพาะ เมื่อเทียบกับเลเซอร์ที่ใช้ในการสแกนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เซ็นเซอร์สแน็ปช็อตจะใช้การสแกนเพียงครั้งเดียวเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวแบบหยุด / หยุด

3D vision sensor,Gocator,LMI Gocator,3D sensor

GOCATOR® 3200 Series

 • สำหรับการตรวจสอบ 3 มิติของชิ้นส่วนขนาดใหญ่
 • อัตราการสแกนที่รวดเร็ว 6 Hz
 • กล้องสเตอริโอความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ช่วยลดข้อผิดพลาด
 • มุมมองภาพขนาดใหญ่ (FOV) สูงถึง 100 x 154 มม.
 • เหมาะสำหรับงาน Pick and Place ของหุ่นยนต์ / และการวัดขนาดงานที่วางอยูกับที่

GOCATOR® 3500 SERIES

 • สำหรับการตรวจสอบ 3 มิติความละเอียดสูงของชิ้นส่วน /ขนาดเล็ก
 • อัตราการสแกนที่รวดเร็ว 6 Hz
 • กล้องสเตอริโอ 5 ล้านพิกเซล ช่วยลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
 • ความละเอียด XY ลดลงถึง 6 ไมครอน
 • เหมาะสำหรับงาน Pick and Place ของหุ่นยนต์ / และการวัดขนาดงานที่วางอยูกับที่
3D vision sensor
3D vision sensor,Gocator, LMI Gocator, 3D sensor

GOCATOR® VOLUME CHECKER

 • สำหรับการวัดปริมาตรของหัวสูบและลูกสูบในเครื่องยนต์สันดาปภายในขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
 • เซ็นเซอร์สแนปชอตของ Gocator พร้อมเครื่องมือวัดแบบกำหนดเอง
 • การวัดแบบไม่สัมผัส 3 มิติ
 • แทนที่วิธีการวัดแบบดั้งเดิม เช่น ของเหลว อากาศแรงดัน อะคูสติก
 • จัดการรูปแบบของรูปร่างได้อย่างง่ายดาย
 • กล้องสเตอริโอช่วยลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด