logo gocator

3D LASER LINE PROFILE SENSORS

สำหรับความต้องการการตรวจสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพ

Gocator line profile sensors

ใช้เลเซอร์ที่ฉายเพื่อทำการสแกนความละเอียดสูงการวัดและการควบคุมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุด้วยความเร็วการผลิตแบบอินไลน์

3D vision sensor,Gocator,LMI Gocator,3D sensor

ค้นหาโปรไฟล์ LINE 3D ที่ถูกต้องสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

Gocator 2100 Series
เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ 3D ระดับเริ่มต้น

รองรับความต้องการการตรวจสอบคุณภาพขั้นพื้นฐานทั้งหมดของคุณ
อิมเมจ VGA, 640 จุดต่อความละเอียดโปรไฟล์
มุมมองภาพกว้างสูงสุด FOV 1,260 มม
ช่วงการวัดสูงสุด MR 800 มม

Gocator 2300 Series

Workhorse 3D Line Profilers

 • รองรับแอปพลิเคชั่นความเร็วสูงและหลากหลาย
 • ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล, 1280 Point ต่อโปรไฟล์
 • มุมมองภาพ(FOV)กว้างสูงสุด 1,260 มม
 • ช่วงการวัดสูงสุด 800 มม (MR)
3D vision sensor,Gocator,LMI Gocator,3D sensor
3D vision sensor,Gocator, LMI Gocator, 3D sensor

Gocator 2400 Series
Ultra High-Resolution 3D Line Profilers

 • เหมาะสำหรับการตรวจสอบชิ้นงานที่ยากเช่น ขนาดเล็กระดับไมโครในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล มากถึง 1940 Point ต่อ โปรไฟล์
 • มุมมองภาพ (FOV) สูงถึง 2000 มม
 • ช่วงการวัดสูงสุด 1525 มม (MR)

Gocator 2500 Series

High-Speed 3D Line Profilers

 • จัดการการตรวจสอบชิ้นส่วนขนาดเล็กบนพื้นผิวหลากหลายประเภท
  (เช่น สะท้อนแสงมาก, ผิวดำ)
 • ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล มากถึง 1920 Point ต่อโปรไฟล์
 • สแกน, วัดและควบคุมได้สูงสุด 10 kHz
 • มุมมองภาพ (FOV) สูงถึง 33.5 มม
 • ช่วงการวัดสูงสุด 25 มม (MR)
3D vision sensor
3D vision sensor

Gocator 2800 Series
Dual Triangulation 3D Line Profilers

 • กล้องสองตัวเพิ่มการครอบคลุมการสแกนสูงสุดและลดการเกิดข้อผิดพลาดสำหรับแอปพลิเคชันเช่นการสแกนบันทึกหลัก
 • ความละเอียดล้านพิกเซล, 1280 Point ต่อโปรไฟล์
 • มุมมองภาพ (FOV) กว้างสูงสุด 1,260 มม
 • ช่วงการวัดสูงสุด 800 มม (MR)