Image
Image

ตรวจวัดชิ้นงานได้กว้างสุดถึง 2 เมตร สามารถต่อขยายได้ถึง 24 ตัว ด้วย New Gocator 2400 มี Laser แบบ Blue Laser ช่วยในการ scan ของที่มีผิวสะท้อนแสงสูง

3D sensor,Gocator,LMI Gocator
3D sensor,Gocator,LMI Gocator

หลักการทำงานของ 3D Gocator Smart Sensor แบบ Line Profiles

กล้องจับภาพแสงสะท้อนจาก laser โดย laser จะติดตั้งทำมุมแบบสามเหลี่ยมกับกล้อง ภาพที่เข้ามาที่กล้องจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะความสูงของชิ้นงาน หลักการวัดขนาดแบบนี้เรียกว่า Laser Triangulation

มีเซ็นเซอร์หลายรุ่นครอบคลุม ขนาดชิ้นงานตั้งแต่ 1 cm ถึง 2 meter ตอบสนองความต้องการในทุกการใช้งาน

3D sensor,Gocator,LMI Gocator

ตอบโจทย์ในการวัดและการตรวจสอบแบบ 2D และ 3D ด้วย sensor ตัวเดียว ไม่ต้องมี Controller IOT ready มี web server ในตัว สามารถ Run บน Web Browser ที่คุณชื่นชอบผ่าน Tablet, iPad

3D sensor,Gocator,LMI Gocator
3D sensor,Gocator,LMI Gocator

รองรับ Application ในงานวัดขนาด งานตรวจสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม

3D sensor,Gocator,LMI Gocator

การตรวจรางรถไฟ

3D sensor,Gocator,LMI Gocator

การตรวจแบตเตอรี่รถ EV

3D sensor,Gocator,LMI Gocator

การตรวจยางรถยนต์

3D sensor,Gocator,LMI Gocator

การตรวจขนาดตะกั่วบัดกรี

3D sensor,Gocator,LMI Gocator

การตรวจซิมการ์ด