ระบบตรวจเม็ดยา ในเครื่อง Blister Pack สามารถตรวจ เม็ดยาว่า มีหรือไม่มี เม็ดยา แตกหัก